Som planeringsverktyg använder vi Autodesk® Inventor® -produktfamilj, som erbjuder mångsidiga och flexibla program för 3D-mekanikplanering, produktsimulering, maskinbearbetning, tunnplåtsarbete och utbyte av information. Planeringen kan också dokumenteras med hjälp av Microsoft® Office® -verktyg för föreläsnings- eller marknadsföringsändamål.

Våra kunder kan enligt önskemål få en detaljkomponent av en färdig produkt, en sammanställningsmodell, tillverkningsritningar, skärmodeller och visualiseringsbilder i följande format: .ipt, .iam, .idw, dwf, .dwfx, .dwg, .dxf, .pdf, .bmp, .gif, .igs, .ige, .iges, .jpg, .jt, .png, .x_b, .x_t, .g, .neu*, .sat, .stp, .ste, .step, .stl, .tiff, .xgl, .zgl, osv.

Software