Du har kommit till AS Mechanics Oy:s hemsida, en ingenjörsbyrå som specialiserat sig på maskinplanering. Våra kundrelationer sträcker sig från den första kontakten till bestående relationer. Vi utför vårt arbete i enlighet med kundens randvillkor och vår målsättning är att om möjligt förbättra slutresultatet. En god produkt är för oss en hederssak och vi strävar efter att uppfylla såväl kundens som slutanvändarens önskemål, även sådana som han kanske inte själv ens tänkt på.

Välkommen

Från oss kan du få yrkeskunskap baserad på lång planeringserfarenhet och du betalar endast för produktivt arbete. Vi lämnar ingenting åt slumpen och för att garantera det, har vi programvara för simulering och beräkningar som ger stöd åt våra lösningar på ett ännu tillförlitligare sätt.